สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


       บริษัท คงกะพันธ์การบัญชี จำกัด                 

บริษัทของเราได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี โดยทางสำนักงานของเรายึดหลักบริการที่ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน ราคาถูก และครบวงจร ถูกต้อง ยุติธรรม อีกทั้งยังคำนึงถึงกฏหมายภาษี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดภาษี ทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ อย่างคุ้มค่า 

 


รับทำบัญชีครบวงจร

 1.  รวบรวม ตรวจเช็ค เอกสาร
 2. บันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรม Express
 3.  ทำสต๊อกสินค้า 
 4.  รายงานขาย และ รายงานซื้อ
 5. ยื่นแบบภาษี ทุกแบบ ประจำเดือน,ปี
 6. ปิดงบการเงิน รายเดือน , ปี
 7.  ยื่นประกันสังคมรายเดือน
 8.  แจ้งเข้า - แจ้งออกพนักงาน
 9. ให้บริการคำปรึกษาด้านบัญชี  ฟรี 


บริการด้านงานจดทะเบียนนิติบุคคล

       --รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

        --รับจดทะเบียนเพิ่มทุน      

        --รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า – ออก 

        --รับจดทะเบียนย้ายที่ตั้งบริษัท 

        
   


  ทำไมต้องทำบัญชีกับเรา

  • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน
  • เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตาม พรบ.การบัญชี และ ประมวลรัษฏากร
  • เพื่อประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรรวมถึงงบการเงินสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา