สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท คงกะพันธ์การบัญชี จำกัด               

บริษัทของเราได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี โดยทางสำนักงานของเรายึดหลักบริการที่ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาถูก และครบวงจร ถูกต้อง ยุติธรรม อีกทั้งยังคำนึงถึงกฏหมายภาษี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดภาษี ทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างคุ้มค่า

บริการของเรามีดังนี้

 1.  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน  เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ฯลฯ

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการติดต่อและยื่นเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

2.  รับทำบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมมาโดยตลอด

 • รวบรวมเอกสารทางบัญชี จัดประเภทเอกสาร  จัดเก็บ  และทำการยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน (ลูกค้าเพียงแค่เก็บเอกสารและส่งให้ทางเราเท่านั้น ซึ่งช่วยลดภาระ และทำให้ลูกค้าเหลือเวลาไปดำเนินการทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ทางยอดขายให้เพิ่มขึ้น)
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีตามพรบ.บัญชีที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบสมุดบัญชีทุกเล่มที่ได้บันทึกเพื่อดำเนินการปิดงบการเงิน ทั้งรายเดือน(ถ้าลูกค้าต้องการ) รายงวดบัญชี ( 12 เดือน) 
 • ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เพื่อยื่นงบการเงินนั้นที่กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์

 

 

 3.  รับตรวจสอบงบการเงินและลงลายมือชื่อผู้ทำบัญชี

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นภาษีเอง หรือ ทำบัญชีเองแต่ไม่มีผู้สอบบัญชีเซ็นต์รับรองงบการเงินหรือไม่มีผู้ทำบัญชีที่สามารถเซ็นต์รับรองงบการเงินเป็นผู้ทำบัญชีได้ทางสำนักงานเราก็จะมีบริการนอกสถานที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินที่ท่านได้ทำในราคาถูกและเป็นกันเอง

   

  4.  บริการให้คำปรึกษาวางแผนทางด้านภาษีอากร วาง ระบบบัญชี รวมถึงพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

  เพื่อให้ลูกค้าเสียภาษีให้คุ้มค่าที่สุดทางเราเลยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดเวลา เมื่อลูกค้าต้องการ เช่น การเอาใบกำกับภาษีมาใช้ การหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ธรรมดา

  เมื่อทางกรมสรรพากรเรียกพบหรือว่าทางลูกค้าจะติดต่อธุรกรรมกับทางสรรพากร

    

    

    

   5.  ติดต่อสำนักงานประกันสังคม

   • ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง – นายจ้าง
   • แจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน เปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล
   • ยื่นประกันสังคมประจำเดือน
   • ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น

    


     

    บริษัท คงกะพันธ์การบัญชี จำกัด

    111/148 หมู่บ้านโกลเด้นท์ทาวน์งามวงศ์วาน-ประชาชื่น 

    ตำบลบางเขน   อำเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี 11000

    ติดต่อ : คุณศิรินญา  คงกะพันธ์  086-3763401

     

    view